Pada tahun 2021, peringatan masih dalam kondisi pandemi. Oleh karena itu, penting untuk mengingat kembali momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi semangat dan nilai kepahlawanan.

Adapun Tema Hari Pahlwana tahun 2021 yaitu  "PAHLAWANKU INSPIRASIKU". Arti dari tema tersebut, yakni setiap insan masyarakat Indonesia seyogyanya memiliki semangat kepahlawanan dan tergerak hatinya untuk membangun negeri sesuai dengan potensi dan profesi masing-masing. Semangat kepahlawanan itu perlu terus dipertahankan oleh warga Indonesia untuk mengenang para pahlawan. Adapun makna dari tema dan logo Hari Pahlawan 2021 adalah:

1. Gambar Bambu Runcing
Tema Hari Pahlawan 2021 yang menggunakan bambu runcing dalam logo merupakan senjata yang digunakan oleh para pahlawan dalam mengusir penjajah. Penggunaan bambu runcing menjadi simbol keberanian para pahlawan dalam menghadapi kolonialisme.

2. Simbol Menolong
Simbol menolong pada logo untuk tema Hari Pahlawan 2021 diibaratkan sebagai pahlawan yang rela mengorbankan hidupnya untuk menolong orang lain.

3. Gambar Buku
Gambar buku dalam logo tema Hari Pahlawan 2021 bermakna sebagai sumber inspirasi generasi masa kini untuk mengetahui kisah heroik para pahlawan. Buku juga merupakan sumber inspirasi bagi para pahlawan dalam menggagas kebangsaan Indonesia.

4. Bendera Merah Putih
Penggunaan bendera merah putih pada tema Hari Pahlawan 2021 merupakan simbolisasi bangsa Indonesia yang dulu diperjuangkan para pahlawan.
Selain itu, bendera juga merupakan warisan negara yang harus dijaga dengan mewujudkan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

5. Kepalan Tangan
Kepalan tangan pada logo tema Hari Pahlawan 2021 merupakan simbol keteguhan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.